Taisyklės

1. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems ApsaugokNamus.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir ApsaugokNamus.lt sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus ApsaugokNamus.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3. ApsaugokNamus.lt įsipareigoja pasiūlyti klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei ApsaugokNamus.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, ApsaugokNamus.lt įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti kliento užsakymą.

4. Po to, kai ApsaugokNamus.lt t patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo ApsaugokNamus.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai ApsaugokNamus.lt raštu ar elektroniniu paštu info@apsaugoknamus.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis ApsaugokNamus.lt svetaine bus ribojamos.

6. ApsaugokNamus.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

7. ApsaugokNamus.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
7.1 fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
7.2 jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
7.3 juridiniai asmenys.

8. ApsaugokNamus.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino.

9. Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą.

10. Draudžiama:
10.1 kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško ApsaugokNamus.lt svetainės savininko sutikimo;
10.2 naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti ApsaugokNamus.lt sistemos veiklą.

11. Klientai nurodydami savo duomenis turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą.

12. Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį.

13. ApsaugokNamus.lt pasilieka teisę:
13.1 koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
13.2 riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
13.3 asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

14. Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

15. Prekių kiekiai yra riboti.