DUOMENŲ APSAUGA

Šią Privatumo ir slapukų politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankotės „ApsaugokNamus.lt“ interneto svetainėje. 

Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per „ApsaugokNamus.lt“ interneto svetainę.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. 

Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; 

kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise.

Duomenų valdytojas: Mažoji Bendrija "Jukrema", įmonės kodas 305426213, Centrinė 18, Margininkai, Kauno r., tel.: +370 679 59575, el. paštas info@apsaugoknamus.lt

Prižiūrinčios institucijos

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centro Kauno filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami mūsų internetinę svetainę ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. 

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje / socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad mūsų svetainės ir/ar socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. 

Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir/ar socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. 

Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę ir/ar socialinių tinklų paskyras. 

Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) Nr. 2016/679.

Renkami duomenys

Naudodami slapukus renkame duomenis apie lankytojų veiksmus naršant mūsų svetainėje. Surinktus duomenis apie „ApsaugokNamus.lt“ svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo.

Slapukų naudojimas

Jums lankantis „ApsaugokNamus.lt“ interneto svetainėje, siekiame, kad pateikiama informacija ir svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). 

Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį „ApsaugokNamus.lt“ interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir 

pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi „ApsaugokNamus.lt“ interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę „ApsaugokNamus.lt“ interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus.  Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org. Norėdami sužinoti,  kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 Slapukų rūšys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti, kas yra mūsų naudojami slapukai ir kokia jų paskirtis.

 Seanso slapukai 

 Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriate naršyklę ar atsijungiate nuo svetainės.

 Ilgalaikiai slapukai

 Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus,  kai svetainė aplankoma dar kartą.

 Pirmosios šalies slapukai

 Tai slapukai, kurie reikalingi, kad "ApsaugokNamus.lt" svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti.

 Trečiųjų šalių slapukai

 Tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę. Mūsų "ApsaugokNamus.lt" svetainėje naudojami „Google Analytics“ slapukai, skirti svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, ir kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti sistemai „Google Analytics“. Plačiau apie „Google Analytics“ – http://www.google.com/analytics. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.

 Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad "ApsaugokNamus.lt" nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš "ApsaugokNamus.lt" interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes galime atskleisti Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., įmonėms, užsiimančioms pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla,  įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota;

  1.  jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
  2.  kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

 Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

  1. norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
  2. norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
  3. norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją;
  4. galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
  5. kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Atvejai, kai mes perduosime informaciją:

Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

Veiksmai, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti) susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti) reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti) savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)  (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“) reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti) teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios Politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

paštu: MB Jukrema, Remigijus Juknevičius, Centrinė 18, Margininkai, Kauno r., LT53180

telefonu: +370 672 59575

elektroniniu paštu: info@apsaugoknamus.lt